sitoutuminen venäjäksi

adherenssi, hoitoon sitoutuminen

  1. вруче́ние

sitoutuminen

  1. заключе́ние

  2. обяза́тельство, долг

sitoutuminen, sitoutuneisuus

  1. обя́занность