sitoutuminen ranskaksi

adherenssi, hoitoon sitoutuminen

  1. engagement