oikeisto venäjäksi

oikeisto oikeisto-, oikeistolainen

  1. пра́вый

oikeistolainen, oikea

  1. напра́во, впра́во