oikeisto portugaliksi

oikeisto oikeisto-, oikeistolainen

  1. de direita

oikeistolainen, oikea

  1. à direita

oikeisto

  1. aprumar