määräys venäjäksi

asetus, määräys, säädös, päätös, julistus, dekreetti

 1. постановле́ние act, предписа́ние regulation, прика́з order, command, запре́т prohibition, ban

päätös, määräys

 1. суде́бное постановле́ние

 2. за́поведь

käsky, määräys

 1. согла́сие, соотве́тствие

määräys

 1. податливость, покладистость, уступчивость

ehto, vaatimus, määräys, sopimusehto

 1. директи́ва, указа́ние

määräys

 1. директи́ва, ука́з

määräys, maksu, kielto

 1. направлять направля́ющий, руководить руководя́щий

käsky, määräys

 1. направлять направля́ющий, руководить руководя́щий

(määräys määräysten ohje ohjeiden) noudattaminen

 1. прика́з, распоряже́ние суд суда́

määräystenmukaisuus, ohjeidenmukaisuus, vaatimustenmukaisuus

 1. защи́тник

määräys, direktiivi

 1. купо́н

 2. заряжа́ть impf, заряди́ть pf