määräys saksaksi

asetus, määräys, säädös, päätös, julistus, dekreetti

 1. bestimmen, verfügen, verordnen, dekretieren

päätös, määräys

 1. Verfügung, Verfügen, Anordnen, Auferlegen, Verfügen, Anordnen, Erlassen

 2. Verfügung, Anordnung, Anordnung, Erlaß

käsky, määräys

 1. Gebot

määräys

 1. Geheiß, Befehl

ehto, vaatimus, määräys, sopimusehto

 1. Einwilligung, Fügsamkeit

määräys

 1. Richtlinie

määräys, maksu, kielto

 1. Richtlinie

käsky, määräys

 1. Erlaß, Gerichtsurkunde, Verfügung

(määräys määräysten ohje ohjeiden) noudattaminen

 1. Nachweis

määräystenmukaisuus, ohjeidenmukaisuus, vaatimustenmukaisuus

 1. Last

määräys, direktiivi

 1. anklagen, beschuldigen

 2. laden, aufladen