kieltää venäjäksi

kieltää

 1. запреща́ть impf sc=Cyrl, запрети́ть pf sc=Cyrl

 2. осужда́ть impf sc=Cyrl, осуди́ть pf sc=Cyrl

kieltää, luovuttaa

 1. отрека́ться, отверга́ть

torjua, kieltää

 1. исключа́ть impf, исключи́ть pf

kieltää pääsy, torjua

 1. исключа́ть impf, исключи́ть pf

kieltää

 1. дикий ди́кая ло́шадь

kiistää, kieltää

 1. объявля́ть вне закон зако́на impf

julistaa laittomaksi, kieltää

 1. запреща́ть sc=Cyrl

kieltää, sanoutua irti

 1. запреща́ть impf, запрети́ть pf

määrätä, kieltää

 1. отка́зываться impf, отказа́ться pf

kieltää (1)

 1. табу́

kieltää

 1. t-needed ru

 2. прут, сте́ржень, брус

kieltää, kiistää

 1. брусо́к, пли́тка

kieltää

 1. бар, сто́йка

 2. бар