järkeily venäjäksi

järkeily

  1. логический логи́ческое рассужде́ние

rationaalistaminen, järkiperäistäminen, rationalisointi, järkeily, päättely

  1. рационализа́ция

pohdinta, mietiskely, järkeily, päättely, spekulaatio

  1. докла́д, ле́кция, речь, тракта́т