järkeily latinaksi

järkeily

  1. ratiocinatio

rationaalistaminen, järkiperäistäminen, rationalisointi, järkeily, päättely

  1. sermocinor