morfeemi unkariksi

sidonnainen morfeemi

  1. morféma