morfeemi latinaksi

sidonnainen morfeemi

  1. morphema