ideaali unkariksi

ihanteellinen, ideaalinen, ideaali ideaali- optimaalinen

  1. ideális

ihanteellinen, ideaalinen

  1. tökéletes, eszményi

ideaali ideaali-

  1. képzelt

ihanne, ideaali

  1. eszmény, ideál