ideaali saksaksi

ihanteellinen, ideaalinen, ideaali ideaali- optimaalinen

  1. ideal

ihanteellinen, ideaalinen

  1. ideal, heil

ideaali ideaali-

  1. ideell

ihanne, ideaali

  1. Ideal

  2. Ideal