turvaaminen turkkiksi

turvaaminen, suojaaminen, vakuuttaminen, takaaminen

  1. güvence verme