turvaaminen latinaksi

turvaaminen, suojaaminen, vakuuttaminen, takaaminen

  1. defensio, protectio, defensa