prinsiippi turkkiksi

perusoletus, peruste, prinsiippi

  1. prensip, ilke

periaate, prinsiippi

  1. ilke, kanun