arvioida saksaksi

arvioida arvioida väärin

 1. annähernd, ungefähr, zirka, circa

arvioida, arvottaa

 1. annähernd, ungefähr, zirka, circa

arvioida

 1. annähern

arvioida arvioitu, likiarvoinen, likimääräinen

 1. schätzen, bewerten, einschätzen, beurteilen

arvioida, approksimoida, estimoida

 1. ein Casting veranstalten

arvioida, evaluoida

 1. vorsingen, vorspielen

arvioida, määrittää

 1. Augapfel

auditoida, arvioida

 1. Kritik

arvioida silmämääräisesti

 1. Schlichter general, Schiedsmann in jurisdiction, Ombudsmann, Ombudsfrau where formalized using this term

arvostella, arvioida

 1. Empfehlungsgeber, Befürworter, Protagonist

arvioida, arvostella

 1. Schätzung, Abschätzung

arvioida

 1. wiegen

tuomita, toimia tuomarina, tuomaroida, sovitella, suositella, arvioida

 1. Werte-p

arvioida

 1. schätzen

punnita, arvioida

 1. Größe