passa ruotsi > suomi

passage

  1. korintti

passa

  1. tila, asiaintila

passande

  1. kulkulupa

passa

  1. passi, kulkulupa, lippu

  2. liikkua intransitive, liikuttaa transitive

matcha, vara lika, passa ihop

  1. mennä läpi, läpäistä, päästä läpi

lägga upp, passa

  1. kohtaus

  2. asettaa, säätää