föra ruotsi > suomi

hållning, uppförande, uppträdande, vandel

 1. johtaminen

föra, leda, ledsaga

 1. käytös

anföra, förvalta, handha, leda, sköta

 1. johtaa, opastaa, saattaa

uppföra sig

 1. johtaa, hoitaa

föra, leda

 1. käyttäytyä

anföra, dirigera, leda

 1. johtaa

exportera, föra ut, skeppa ut

 1. vienti

importera, föra in

 1. tuonti, maahantuonti

föra protokoll, protokollföra

 1. pöytäkirja

leda, föra

 1. luoti

ta, föra fram till sig

 1. aloittaa