Mikä rimmaa 'puuroutuma' sanan kanssa?

Ylimpänä näet riimit, jotka ovat lähimpänä "puuroutuma" sanaa. Mitä kauempana sana on "puuroutuma" sanasta, sitä vähemmän se rimmaa.

puuroutuma rimmaa näiden sanojen kanssa:

kohoutuma, ruhjoutuma, rikkoutuma, kokoutuma, vinoutuma, hieroutuma, kieroutuma, kuroutuma, patoutuma, tunnepatoutuma, kietoutuma, muotoutuma, juustoutuma, liittoutuma, sotilasliittoutuma

hautuma, harhautuma, turhautuma, hajautuma, jakautuma, normaalijakautuma, ikäjakautuma, takautuma, sekautuma, ruuhkautuma, sakkautuma, hankautuma, purkautuma, verenpurkautuma, mukautuma, lautuma, palautuma, sulautuma, painautuma, salpautuma, haarautuma, kasautuma, latautuma, ahtautuma, irtautuma, avautuma, haavautuma, muovautuma, kalkkeutuma, tukkeutuma, sulkeutuma, laskeutuma, sotkeutuma, sopeutuma, rappeutuma, suppeutuma, arpeutuma, rupeutuma, kuoreutuma, toteutuma, hiutuma, kolhiutuma, kalkkiutuma, lukkiutuma, pussiutuma, luutuma

tuma, maatuma, rokahtuma, tapahtuma, mediatapahtuma, sotatapahtuma, taidetapahtuma, perhetapahtuma, liiketapahtuma, musiikkitapahtuma, merkkitapahtuma, tilitapahtuma, toritapahtuma, kulttuuritapahtuma, maailmantapahtuma, päiväntapahtuma, suurtapahtuma, oheistapahtuma, luomistapahtuma, oikeustapahtuma, vakuutustapahtuma, kesätapahtuma, päätapahtuma, punehtuma, mieleenjohtuma, rohtuma, personoituma, paleltuma, sekaantuma, kasaantuma, taantuma, suhdannetaantuma, kahdentuma, ohentuma, laajentuma, sydämenlaajentuma, laskimonlaajentuma, valtimonlaajentuma, keuhkolaajentuma, samentuma, huipentuma, suurentuma, kaventuma, vahventuma, harventuma, kolhiintuma, kokoontuma, paksuntuma, tuntuma, lähituntuma, sormituntuma, näppituntuma, käsivarsituntuma, kyynärtuntuma, sormenpäätuntuma, paksuuntuma, kaartuma, takertuma, kovertuma, sortuma, kuortuma, murtuma, umpimurtuma, marssimurtuma, kallonmurtuma, luunmurtuma, kylkiluunmurtuma, avomurtuma, väsymismurtuma, rasitusmurtuma, saastuma, heijastuma, paljastuma, surkastuma, lihassurkastuma, istuma, puhdistuma, aineistuma, sarveistuma, luhistuma, koukistuma, kallistuma, aineellistuma, ruumiillistuma, pullistuma, ruumistuma, poistuma, soistuma, supistuma, puristuma, kutistuma, muistuma, saostuma, rautasaostuma, muodostuma, reunamuodostuma, rantamuodostuma, haavamuodostuma, malmimuodostuma, karstimuodostuma, kivimuodostuma, luonnonmuodostuma, epämuodostuma, varjostuma, kinostuma, kerrostuma, maakerrostuma, hiekkakerrostuma, sorakerrostuma, jurakerrostuma, mutakerrostuma, tulvakerrostuma, lietekerrostuma, ruostekerrostuma, turvekerrostuma, malmikerrostuma, moreenikerrostuma, merikerrostuma, savikerrostuma, triaskerrostuma, liejukerrostuma, öljykerrostuma, mustuma, sattuma, yhteensattuma, ajettuma, hapettuma, kuorettuma, kovettuma, kasvettuma, kiinnikasvettuma, yhteenkasvettuma, ruvettuma, taittuma, vahingoittuma, vioittuma, sekoittuma, maksoittuma, kaavoittuma, ihottuma, asfaltti-ihottuma, rakkulaihottuma, vaippaihottuma, lääkeaineihottuma, taiveihottuma, valoihottuma, nokkosihottuma, ulottuma, sierottuma, rustottuma, tarttuma, muuttuma