reflektio

Läheisiä sanoja

refleksi
refleksiivinen
refleksiivipronomini
refleksiiviverbi
reflektorinen
reflektorisesti