zloty ranskasta suomeksi

zloty, złoty

  1. zloty