adoptiolapsi ranskaksi

ottolapsi, adoptiolapsi

  1. adopté, adoptée

  2. adopté, adoptée