korona portugaliksi

korona

  1. grinalda, guirlanda, coroa

  2. topo, alta, moleira