korona swahiliksi

korona

  1. taji

  2. kirauni