furar portugalista suomeksi

furar a fila

  1. etuilla

furar, perfurar

  1. etuilla

furar

  1. nyrkinisku

perfurar

  1. iskunappula

furar, perfurar, brocar

  1. painaa painaa nappia

furar

  1. vako

  2. leikkaus

  3. nosto