objektivismi

objektivismi

  1. filosofia ontologinen käsitys, että todellisuus on olemassa ihmisistä riippumatta

  2. filosofia käsitys, että on jotain yleispäteviä moraalia koskevia väittämiä

  3. Ayn Randin filosofia, joka painottaa yksittäisen ihmishenkilön arvoa ja jonka arvot vastaavat yksittäisen ihmisen tarpeita

Esimerkkejä objektivismi sanan käytöstä:

Ontologiana 'objektivismi' tarkoittaa sitä, että todellisuus on subjektista, havaitsijasta riippumaton.

Liittyvät sanat: objektivistinen

Riimisanakirja

objektivismi rimmaa näiden kanssa:

naivismi, relativismi, korporativismi, primitivismi, positivismi, aktivismi, subjektivismi, kollektivismi, konstruktivismi

Lisää riimejä

Ehdota määritelmää

Keskustelu