määräyskirja

Läheisiä sanoja

määrävahvuus
määrävähemmistö
määräys
määräyskirja
määräysvalta
määräytyä