agora kreikkaksi

agorafobia, torikammo, aukean paikan kammo

  1. τώρα που (tóra pou)