χάρη kreikasta suomeksi

χάρη

  1. ylväys, sulous

χάρη, on-religious context παραχώρηση

  1. armo

χάρη

  1. armo

  2. ylväys, sulous

χάρη, on-religious context παραχώρηση

  1. armo

χάρη

  1. armo

παραδείγματος χάριν, φερ' ειπείν, για παράδειγμα, λόγου χάρη

  1. esimerkiksi

αμνηστεία, χάρη

  1. armahdus

χάρη

  1. antaa anteeksi