ταχυδρομείο kreikasta suomeksi

ταχυδρομείο

 1. posti, postitoimisto

 2. posti

 3. posti

 4. posti

αλληλογραφία, ταχυδρομείο

 1. posti

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

 1. sähköposti

ταχυδρομείο

 1. posti

 2. posti

αλληλογραφία, ταχυδρομείο

 1. posti

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

 1. sähköposti

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ηλ. ταχ.

 1. sähköposti

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό μήνυμα

 1. viesti, sähköpostiviesti, sähköposti