σύνδεσμος kreikasta suomeksi

σύνδεσμος

 1. konjunktio, sidesana

 2. konjunktio, sidesana

ένωση, σύνδεσμος

 1. liittäminen, liitos act, liitto state

 2. liitto

αρμός, άρθρωση, ένωση, σύνδεσμος

 1. liitos

σύνδεσμος

 1. yhdyntä

 2. liiga

 3. liiga

 4. liiga

σύνδεσμος, επαφή

 1. jäsenyys, järjestyneisyys, järjestäytyneisyys; yhdessäolo, seuranpito; toveruus, kaveruus, kumppanuus, liittolaisuus, ystävyys; yhteys, yhdistyneisyys; yhdistäminen, assosiaatio

 2. jäsenyys, järjestyneisyys, järjestäytyneisyys; yhdessäolo, seuranpito; toveruus, kaveruus, kumppanuus, liittolaisuus, ystävyys; yhteys, yhdistyneisyys; yhdistäminen, assosiaatio

 3. jäsenyys, järjestyneisyys, järjestäytyneisyys; yhdessäolo, seuranpito; toveruus, kaveruus, kumppanuus, liittolaisuus, ystävyys; yhteys, yhdistyneisyys; yhdistäminen, assosiaatio

σύνδεσμος

 1. jäsenyys, järjestyneisyys, järjestäytyneisyys; yhdessäolo, seuranpito; toveruus, kaveruus, kumppanuus, liittolaisuus, ystävyys; yhteys, yhdistyneisyys; yhdistäminen, assosiaatio