πρώην kreikasta suomeksi

πρώην

  1. aiemmin

  2. edeltävä, edellinen, entinen

περασμένος, παρελθών, πρώην, τέως, πρότερος, πρωτύτερος

  1. mennyt

  2. mennyt

πρώην, προηγούμενος

  1. myöhässä adverb