παροξυσμός kreikasta suomeksi

παροξυσμός

  1. kohtaus

  2. kohtaus

κρίση, παροξυσμός

  1. puuska, kohtaus

παροξυσμός, ξέσπασμα, έκρηξη

  1. kohtaus

  2. kohtaus

  3. pääsy

  4. pääsy, lähestyminen

παροξυσμός

  1. päästä