παραδείγματος χάριν kreikasta suomeksi

παραδείγματος χάριν, φερ' ειπείν, για παράδειγμα, λόγου χάρη

  1. esimerkiksi

π.χ., παραδείγματος χάριν

  1. esimerkiksi esim.

  2. esimerkiksi esim.