καταραμένος kreikka > suomi

επάρατος, καταραμένος

  1. kirottu, mokoma

επάρατος, καταραμένος, επικατάρατος

  1. kirottu

καταραμένος sc=Grek

  1. kirottu

καταραμένος

  1. kirottu