καθώς kreikasta suomeksi

καθώς, ενώ, ενόσω

 1. sillä aikaa kun, samaan aikaan kun

καθώς, ενώ

 1. kun, sillä välin, kun

καθώς

 1. kun, sitä mukaa kuin

καθώς, ενώ

 1. kun

καθώς

 1. kun, sillä välin, kun

καθώς, ενώ

 1. kuten

καθώς

 1. kun

καθώς, ενώ

 1. yhtä

καθώς

 1. kuten

καθώς, ενώ

 1. as, assi

καθώς

 1. yhtä

καθώς, ενώ

 1. -na essive case

καθώς

 1. as, assi

καθώς, ενώ

 1. kuin

καθώς

 1. -na essive case