έκρηξη kreikasta suomeksi

παροξυσμός, ξέσπασμα, έκρηξη

  1. kohtaus

  2. kohtaus

  3. pääsy

  4. pääsy, lähestyminen

έκρηξη

  1. kohtaus

  2. yhteys

  3. päästä käsiksi