signal japaniksi

viestittää, signaloida, opastaa

  1. 増幅器 ぞうふくき, zōfukuki, アンプ anpu