kolari japaniksi

kolari, yhteentörmäys, törmäys

  1. 衝突 しょうとつ, shōtotsu sc=Jpan

törmäys, yhteentörmäys, kolari

  1. 衝突 shōtotsu sc=Jpan

  2. 衝突 shōtotsu sc=Jpan

onnettomuus, törmäys, kolari

  1. クラッシュ kurasshu, 激突 げきとつ, gekitotsu, 衝突 しょうとつ, shōtotsu sc=Jpan, 墜落 ついらく, tsuiraku sc=Jpan