kolari ruotsiksi

kolari, yhteentörmäys, törmäys

  1. kollision

törmäys, yhteentörmäys, kolari

  1. fördärva