spesifioida italiaksi

spesifiointi, spesifioida spesifioiminen, määrittely

  1. specificare