spesifioida ranskaksi

spesifiointi, spesifioida spesifioiminen, määrittely

  1. spécifier