muutos indonesiaksi

paradigma paradigman muutos, ajattelutapa ajattelutavan muutos

 1. modifikasi, pengubahsuaian

 2. modifikasi

muutos

 1. infleksi

 2. mutasi

muutostyö act, muutos result

 1. kuala

muutos

 1. kuala

 2. bajingan, bangsat, brengsek, sontoloyo

 3. sentakan

muutostila

 1. evolusi

muutos

 1. ubah perubahan, ganti pergantian, tukar pertukaran

 2. berpaling

äänenkorkeuden muutos of pitch, äänensävyn muutos of tone

 1. ubah

suunnanmuutos

 1. berpaling

muutos

 1. belok

mutaatio, geenimuutos

 1. ubah