muutos maltaksi

paradigma paradigman muutos, ajattelutapa ajattelutavan muutos

  1. modifikazzjoni

  2. modifikazzjoni

muutos

  1. evoluzzjoni

  2. evoluzzjoni