tikata

suomi-englanti sanakirja

tikata englanniksi

  1. retick, tick

  1. to stitch, sew (gloss)

  2. (synonym of)

  3. to shoot in rapid pace