suoranainen

suomi-englanti sanakirja

suoranainen englanniksi

  1. downright, right-down

  1. direct, obvious, patent

  2. ''Ehdottamasi halpa loma lokakuussa maksaisi meille 4 000 euroa — suoranainen kustannus on vain 1 000 euroa, mutta joutuisin lisäksi ottamaan palkatonta vapaata.''

    The cheap vacation in October that you propose would cost us 4,000 euros – the direct cost is only 1,000 euros, but I would additionally have to take unpaid time off from work.

    ''Väitteesi ovat suoranaista roskaa.''

    Your arguments are patent nonsense.