obvious

suomi-englanti sanakirja

obvious englannista suomeksi

  1. ilmeinen

  1. ilmeinen, ilmiselvä, itsestäänselvä

obvious englanniksi

  1. Easily discovered, seen, or understood; self-explanatory.

  2. (RQ:Hough Purchase Price)

  3. (quote-journal)