seilailla

suomi-englanti sanakirja

seilailla englanniksi

  1. to sail