resolved

suomi-englanti sanakirja

resolved englannista suomeksi

  1. ratkaistu, selvinnyt

  2. päättäväinen

  1. Verbi

resolved englanniksi

  1. (en-past of)

  2. determined; fixed in one's purpose

  3. (es-verb form of)